1. İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

 2. Çalışan Sayısı(*)
  Çalışan sayınızı belirtiniz!
 3. Aşağıda belirtilmiş olan süreler dakika bazındadır.
 4. Az Tehlikeli
 5. Tehlikeli
  Invalid email address.
 6. Çok Tehlikeli
  Faaliyet Alanınızı belirtiniz !