Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Erteleme: 2016’dan 2017’ye!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına istinaden , 1 Temmuz 2016 itibariyle başlayan; Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu 01.07.2017 tarihine kadar 1 yıl ertelenmiştir.

Resmi gazetede yayınlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ' un 71. maddesinde  " 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "01/07/2016" ibaresi "01/07/2017" şeklinde değiştirilmiştir. " belirtilmiştir.