• By Yonetici
  • / 7 Eylül 2020
  • / Genel

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. maddesinde yapılan düzenlemeye göre; daha öncesinde sizlere duyurusunu yapmış olduğumuz 01.07.2020 tarihinden itibaren “Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu ve özel sektörün bütün iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlardan aylık düzenli hizmet almak zorunlu hale getirilmiştir” geçici maddesinde süre uzatımı yapılmıştır.

Bu kapsamda; 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun metni uyarınca; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun geçici 38. maddesi 1. Fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan “Az Tehlikeli Sınıfta yer alan Kamu ve özel sektörün bütün işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan aylık düzenli hizmet almak zorunlu hale getirilmiştir” maddesi, 31.12.2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

 

Whatsapp Destek Hattı