İş yerlerinde fiziki yeterliliğe sahip uygun kişilerin işe alınması ve çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirlemek için işe giriş sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 6331 sayılı kanuna göre yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş sağlık raporu olmadan iş başı yaptırılamaz.

Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler;  bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması,  sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır.

OSGB’ler tarafından İş güvenliği uzmanlığı hizmeti,hizmet verilen işletmelerde iş güvenliği uzmanları aracılığıyla verilir.

İş güvenliği uzmanlarının başlıca görevleri;

(1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 

a) Rehberlik başlığı altında; 

OSGB’ler tarafından İşyeri Hekimliği hizmeti, hizmet verilen işletmelerde İşyeri hekimleri aracılığıyla verilir. İşyeri hekimlerinin başlıca görevleri; 

(1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: