İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyum içerisinde sistemli bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı dahilinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri bireysel koruyucuların kullanılmasını çağrıştırmanın yanı sıra, geleneksel olarak ekstra yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle; yönetenlerin, yönetilenlerin ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açıkça belirtilerek, çalışanların katılımları sağlanacaktır.

Kayahan OSGB olarak, sağlık taramalarınızı, işyerlerinizde son teknoloji "Mobil Sağlık Tarama Aracımızla" çok cazip fiyatlarla hızlı, ekonomik ve ergonomik olarak yapmaktayız. 

Adana ve çevre il / ilçelerden hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 

Mobil sağlık tarama araçlarımızla birlikte içerisinde iş güvenliğinden ve ilk yardımdan anlayan uzman doktorlar ve hemşirelerimizde yer almaktadır. Ağır işlerde çalışmak zorunda olan iş yerleri ise sık aralıklarla mobil sağlık hizmeti veren kuruluşlara ihtiyaç duymaktadırlar. Kimyasallarla ve zorlu şartlarda işlerini sürdüren iş yerleri için aşı hizmeti (ki bunlara tetanos, kuduz, grip aşısı, sarılık da dâhildir) verilebilmektedir. İdrar ve kan tahlilleri düzenli olarak işçi sağlığını kontrol edebilmek amacı ile yine bu mobil sağlık araçlarında verilmektedir. Bu testler İş yeri hekimi tarafından değerlendirilip özlük dosyasına iliştirilir. Sağlık taramaları iş verenleri zaman ve maddi olarak zorlamaktadır. Hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında sıra ve yüksek ücret nedeniyle aksamalar meydana gelmekte, bu da işçilerin sağlık verilerinin oluşturulmasında ve takibinde sorunlar oluşturmaktadır.                                                                                           

Kayahan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak, Türkiye Atom Enerji Kurumu onaylı mobil sağlık araçlarımızdaki profesyonel kadromuz ile meslek hastalıklarının önüne geçmek ve periyodik muayenelerinizi yerine getirmek için hizmetinizdeyiz.

Çalışanların sağlık kayıtları işe giriş itibariyle ve belirtilen kanuni aralıklarla yapılması ve kayıt altına alınması esastır.

Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması ve gerekli önlemlerin alınması oluşacak problemlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır ve mobil araçlarımızda gerekli tetkikler yapılarak iş günü kaybınında önüne geçilecektir.

Hizmetlerimiz

Karaciğer fonksiyon testleri

 • LDH
 • GGT
 • SGOT
 • SGPT

Toksikolojik tetkikler

 • Kanda kurşun
 • İdrarda kurşun

Böbrek fonksiyon testleri

 • Üre
 • Ürik Asit
 • Kreatinin

Serolojik testler

 • HBaAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV

-HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri

 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili
 • İdrarda/kanda toluen, fenol, valin, mandalik asit, hippurik asit vs..

AKCİĞER GRAFİĞİ ; İş yerinde toz, gaz duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucunda akciğer hastalıklarına yakalanma riski göz önüne alınarak akciğer grafiği uygulanır.

ODİOMETRİ ; Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır.

SPİROMETRE ; Solunum Fonksiyon Testi (SFT) çalışanların uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir.

GÖZ TARAMASI ; Çalışanlarınıza yaptırmak istediğiniz göz muayeneleriniz talebiniz doğrultusunda göz doktorumuz veya göz teknisyenlerimizce gerçekleştirilmelidir.

PORTÖR MUAYENESİ ; Akciğer filmi, Gaita kültürü, Gaita mikroskobisi, Boğaz kültürü, Klinik mayenelerden oluşmaktadır. Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

AŞI UYGULAMALARI ;  Tetanoz aşısı, Hepatit aşıları, Grip aşıları istek doğrultusunda yapılmaktadır.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU ; Ağır ve tehlikeli işler raporu firmamızca verilmektedir.

 

Yangın güvenliği; ölüm, yaralanma ya da maddi hasara neden olan bir yangının çıkma olasılığını azaltmaya yönelik önlemler bütünüdür. Bu önlemler, canlıların yangın yerinden kolaylıkla uzaklaşmaları ve olaydan olabildiğince az zararla kurtulabilmelerini sağlamayı da amaç edinir. Yangın güvenliği önlemleri inşaat sürecinde ele alınabildiği gibi, var olan bir yapıya daha sonra da uygulanabilmektedir. Yangın güvenliğini sağlamak maksadıyla yapılan uygulamaların başında yangın kapısı, yangın merdiveni, yangın söndürme ve uyarı sistemleri gelir.

Yangın Güvenliği Eğitimi Hizmeti

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.
“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

Acil durum nedir?

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,